Εδώ παρατίθεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά η νομοθεσία που αφορά στα αυθαίρετα κτίσματα.

ΝΟΜΟΣ 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011):
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄).

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011/2):
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011):
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011):
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2011):
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄)

ΝΟΜΟΣ 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/2003):
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄).

ΝΟΜΟΣ 2242/1994 (ΦΕΚ 162Α/1994):
Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 & 23 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2)

ΝΟΜΟΣ 1772/1988 (ΦΕΚ 91Α΄/1988):
Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1557/85 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες Διατάξεις” (ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡ. 2,4 και 5)

ΝΟΜΟΣ 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/1986):
Για την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 33)

ΝΟΜΟΣ 1577/1985 (ΦΕΚ 210Α΄/1985):
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΆΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 3 & 4)

ΝΟΜΟΣ 1512/1985 (ΦΕΚ 4Α/1985):
Συμπλήρωση στο Ν. 1337/83 και λοιπές Ρυθμίσεις (ΆΡΘΡΑ 8 & 9)

ΝΟΜΟΣ 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α΄/1983):
Επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων, Οικιστική Ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β-ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΑΡΘΡΑ 15 ΕΩΣ 22, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ΑΡΘΡΑ 23 παρ. 3 & 4 ΚΑΙ 39)

ΝΟΜΟΣ 998/1979 (ΦΕΚ 289Α/1979):
Περί προστασίας των δασών, δασικών και αναδασωτέων εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΆΡΘΡΑ 45 & 71)

ΝΟΜΟΣ 720/1977 (ΦΕΚ 297Α/1977):
Περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών επί οικοδομικών εργασιών εκτελουμένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 8/73 και του άρθρου 1 του Α.Ν. 395/68 και ρυθμίσεως ετέρων πολεοδομικών θεμάτων (ΆΡΘΡΑ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 & 13)

ΝΟΜΟΣ 651/1977 (ΦΕΚ 207Α/1977):
Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών, διατάξεων και ρυθμίσεως (ΑΡΘΡΟ 1, 2, 3, 8 & 14)

Ν.Δ. 393/1974 (ΦΕΚ 110Α΄/1974):
Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 2344/40 “Περί αιγιαλού και παραλίας” (ΑΡΘΡΑ 1, 2 & 3)

Ν.Δ. 8/1973 (ΦΕΚ 124Α/1973):
Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΜΕΡΟΣ V, ΑΡΘΡΑ 118, 119, 120 & 121)

Ν.Δ. 439/1970 (ΦΕΚ 36Α΄/1970):
Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού (ΑΡΘΡΑ 1, 2 & 3)

Β.Δ. 758/1968 (ΦΕΚ 265Α/1968):
Περί καθορισμού του τρόπου βεβαιώσεως και εισπράξεως της κατά το άρθρο 2 του Α.Ν. 410/1968 “Περί Αυθαιρέτων Οικοδομικών Κατασκευών” εισφοράς ως και του χρόνου καταβολής αυτής (ΑΡΘΡΑ 1, 2 & 3)

Α.Ν. 410/1968 (ΦΕΚ 110Α΄/1968):
Περί Αυθαιρέτων Οικοδομικών Κατασκευών (ΆΡΘΡΑ 1,2 & 4)

Α.Ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154Α΄/1940):
Περί Αιγιαλού και Παραλίας (ΆΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 28)

Ν.Δ. 17 - 7 - 1923 (ΦΕΚ 228Α/1923):
Περί Σχεδίων, Κωμών και Συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών (ΑΡΘΡΑ 60 ΕΩΣ 65 & 69)Πεμπτη 24 Απριλιου, 2014

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

SKAI.GR 22.02.2012:

Μέχρι 30 Ιουνίου η ρύθμιση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων
MADATA.GR 10.02.2012:

Αυθαίρετα: Νέα εγκύκλιος για την τακτοποίηση
ΤΑ ΝΕΑ 10.11.2011:

Πρόστιμο σε 36 δόσεις για τα αυθαίρετα

Newsletter: